PARKER DOMINICK

Parker Domnik Hunter  Parker Hannifin Korporasiyasinin bir hissesi olaraq  Sənaye proseslərində istifadə edilən sıxılmış havanın filtrasiya və qurudulması, qaz, su və mayelərin filtrasiyasına imkan verən məhsullar paketinin və atmosfer havasından qaz fraksiyalarının separasiyasına imkan verən generatorların istehsalçısıdır. Bütün dünyada əsasən qida istehsalı və paketləmə, laser kəsimləri, çaxır sənayesi, elektron cihazları sənayesi, dəmir-polad emalı, farmokologiya və neft-qaz sənayesində əvəzedilməz rolu, xidməti və minlərlə patenti vardır.