PARKER RACOR

Parker Racor Amerika brendi olaraq müxtəlif yanacaq filtrasiyası üzrə dünyanın 70% OEM mühərriklərin üzərində orjinal olaraq montaj edilməkdədir. Parker RACOR hidrokarbon mənşəli benzin, dizel və kerosin yanacaqlarının filtrasiyası və suyun separasiyasına imkan verən məhsullar paketinin və bu yanacaqların təmizlik dərəcəsinə nəzarətə imkan verən qurğuların ishetsalçısıdır.