Haqqımızda

  

Körpü Sosial Layihəsi maddi və iqtisadi maraq daşımayan, sosial yönümlü layihələrin işıqlandırılmasında və həyata keçirilməsində təmənnasız dəstək rolu oynayan onlayn platformdur..

Bu platform üzərindən həm özümüzün, həm də digər sosial qurumların xeyriyyə, təhsil, ətraf mühit və digər sosial yönümlü layihələrinin işıqlandırılmasını və həyata keçirilməsini təmin etmək bizim başlıca məqsədimizdir.

 

345
st1
342
st3
5000
st4
400
st8