WITTIG

  

1883-cü ildə cənab Robert Gardner tərəfindən Amerikada əsası qoyulan zavodun Wittig markali böyük həcmdə qaz ötürücü kompressorları demək olar ki, bütün neft və qaz ölkələrində uğurla istifadə edilməkdədir.

about-user